Werkgroep Mantelzorg

In onze samenleving zijn mantelzorgers een onmisbare schakel in de zorg voor iemand met een ziekte of een beperking, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en langdurig zorgen voor iemand die hulp nodig heeft in de directe omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

De werkgroep geeft mantelzorgondersteuning in Uddel door middel van informatie en advies, een luisterend oor, aandacht vragen voor mantelzorgers, signaleren en doorverwijzen.

Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin ruimte is voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen of gevoelens waarbij (h)erkennning een grote rol speelt.

De Kap en Mantelzorg

De werkgroep werkt samen met het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg van De Kap te Apeldoorn. Voor alle regelingen en tegemoetkomingen in Apeldoorn zie de website van De Kap.

Mantelzorg NL geeft brede informatie over allerlei zaken waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen. Zie de website van mantelzorg

Voor contact en informatie: Martha van de Kamp 0577-401378

308