Klachtenregeling vrijwilligers

1. Algemeen 

U bent vrijwilliger bij Uddel Samen en u heeft een klacht. Dat vinden we uiteraard jammer en vervelend! Hieronder staat hoe wij binnen Uddel Samen omgaan met klachten. 

 

2. Klachten over ongewenst gedrag 

Ongewenst gedrag kan in verschillende vormen voorkomen: 

  • verbale agressie (schelden, schreeuwen); 

  • fysieke agressie (slaan, vastgrijpen); 

  • psychische agressie / intimidatie (dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten); 

  • seksuele intimidatie (nafluiten, opmerkingen maken, aanranding, verkrachting); 

  • discriminatie (op leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, handicap, seksuele geaardheid, positie); 

  • criminaliteit (in de (omgeving van de) organisatie: dreigbrieven, drugshandel, inbraak, insluiping, brandstichting). 

Het ongewenste gedrag kan plaatsvinden door andere vrijwilligers, door personeelsleden, door bestuursleden, door bezoekers of door derden. 

 

3. Overige klachten 

Alle klachten die niet hierboven zijn genoemd als ongewenst gedrag, noemen we overige klachten. 

4. Wat kunt u doen als u een klacht heeft? 

Blijf niet rondlopen met uw klacht maar bespreek deze met de co├Ârdinator waaronder u valt. 

Doet u dit liever niet, neem dan contact op met de voorzitter van Uddel Samen die ook onze interne klachtenfunctionaris is (voorzitter@uddelsamen.nl). 

U kunt ook gebruikmaken van ons klachtenformulier. U vult dit formulier in en mailt deze naar uw co├Ârdinator of naar de voorzitter van Uddel Samen. 

Neemt u liever contact op met iemand buiten Uddel Samen, dan kun u terecht bij onze externe VertrouwensContactPersoon de heer Visser. Bij klachten over ongewenst gedrag schakelen wij hem altijd in. 

306