Groep Mantelzorg

In onze samenleving zijn mantelzorgers een onmisbare schakel in de zorg voor iemand met een ziekte of een beperking, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en langdurig zorgen voor iemand in de directe omgeing die hulp nodig heeft. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

De Groep Mantelzorg ondersteunt de mantelzorgers in Uddel door middel van informatie en advies, een luisterend oor, aandacht vragen voor mantelzorgers, signaleren en doorverwijzen.

Daarnaast organiseren we meerdere malen per jaar bijeenkomsten. Hier is ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen of gevoelens waarbij (h)erkennning een grote rol speelt. Ook zijn er bijeenkomsten met een informatief of educatief karakter.

Wanneer u zich aanmeldt bij mantelzorg@uddelsamen.nl houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

Informatie via Martha van de Kamp via 06 – 13 68 56 85 of via mantelzorg@uddelsamen.nl 

De Kap en Mantelzorg

De Groep Mantelzorg werkt samen met het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg van De Kap te Apeldoorn. Voor alle regelingen en tegemoetkomingen in Apeldoorn zie de website van De Kap.

Mantelzorg NL geeft brede informatie over allerlei zaken waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen. Zie de website van mantelzorg

308