pexels-tirachard-kumtanom-733856.jpg

Schenkingen an de Stichting Vrienden

De Belastingdienst erkent de Stichting Vrienden als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Op grond hiervan geniet de stichting belastingvoordelen. Zo zijn donaties aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en hoeft geen erf- of schenkbelasting betaald te worden over legaten, erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt. Ook kan de stichting belastingvrij schenken aan andere ANBI’s die vergelijkbare doelen nastreven. 

Als ANBI is de stichting verplicht de hieronder vermelde informatie op een webpagina openbaar te maken.

Statutaire doelstelling

Stichting Vrienden van Uddel Samen heeft ten doel:

1. het financieel steunen en eventueel organiseren van activiteiten en cursussen ten behoeve van (in het bijzonder) ouderen.

2. het werven en beheren van fondsen die daarvoor nodig zijn

pexels-andrea-piacquadio-3779770.jpg
262