Oog voor elkaar voor nu en later.

Voor Stichting Uddel Samen is het doel dat bewoners – jong, oud, ziek of gezond - prettig wonen in Uddel en dat zij – ook als ze zorgbehoeftig zijn of worden - in staat gesteld worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een zelf gekozen woonsituatie.

Wilhelminahof

De Wilhelminahof is de vertrouwde ontmoetingsplek voor inwoners van Uddel, Meerveld en Nieuw-Milligen. De activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Stichting Uddel Samen.

Driemaal per jaar brengen we een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief staan de activiteiten voor de komende maanden.

In onze informatiegids vindt u uitgebreide informatie over de activiteiten van Uddel Samen. 

201105_Oude handen foto Home.jpg

Stichting Vrienden

Uddel Samen in beeld

Meer over het bestuur

Het treffen van voorzieningen en het verlenen van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn ten behoeve van Uddel en naaste omgeving: voor alle dorpsbewoners die zorg nodig hebben, in het bijzonder voor de oudere inwoners die extra zorg nodig hebben, waarbij voornamelijk wordt beoogd de noodzaak tot een beroep op intramurale zorg buiten het dorp te voorkomen dan wel uit te stellen. Het beheer van en de activiteiten in en rond de Stichting Uddel Samen vragen om een goede organisatie. Een van de belangrijkste redenen is dat het geheel vooral draait op een groot aantal vrijwilligers.

De gehele organisatie is dan ook gericht op het bieden van hulp, afgestemd op de persoonlijke situatie van hem of haar die hulp nodig heeft. En waar veel personen meedraaien in een organisatie, moet er voldoende aandacht zijn voor coördinatie en afstemming.

225