Nieuwsbrief januari 2023

tekst volgt nog

Screenshot 2022-12-08 19.40.07.png
Nieuwsbrief September 2022

Ton maakte daar met de bewoners kerkjes van MDF en multiplex met verlichting erin, wat de mensen ontzettend mooi vonden om met elkaar te doen. ‘‘Ik vond het heerlijk om uit te leggen hoe het gedaan kon worden en zo ontstonden er fijne contacten.’’ ‘‘Recent zijn we in de Wilhelminahof gestart met acht personen en komen we op maandagmorgen van 10 uur tot half 12 bij elkaar om na de koffie aan de slag te gaan. Dit gaat in ontspannen sfeer met een gezellig praatje en iedereen kan meedoen,’’ vertelt Ton enthousiast.

Screenshot 2022-12-08 19.40.07.png
Nieuwsbrief Januari 2022

Voedselhulp en Integratie van bewoners van andere landen, waaronder vluchtelingen, zijn ook binnen Uddel Samen (US) wezenlijke onderdelen van de vrijwillige hulpverlening aan onze naasten. Deze vorm van sociale dienstverlening wordt vanuit de in het voorjaar opgeheven Vrijwillige Hulpdienst voortgezet in US. In het US-bestuur is Henk Dekker verantwoordelijk voor Sociale Dienstverlening.

Screenshot 2022-02-09 18.44.57.png
Jubileummagazine

In verband met het jubileum van de Koningin Wilhelmina Hof hebben wij een magazine uitgegeven. Inmiddels zijn wij gefuseerd met de Stichting Vrijwillige hulpdienst Uddel naar de nieuwe Stichting Uddel Samen. Vanaf heden gaan wij ook verder onder de noemer Stichting Uddel Samen. 

Knipsel-KWH.JPG
302