Nieuwsbrief februari 2023

tekst volgt nog

Screenshot 2022-12-08 19.40.07.png
Nieuwsbrief September 2022

Ton maakte daar met de bewoners kerkjes van MDF en multiplex met verlichting erin, wat de mensen ontzettend mooi vonden om met elkaar te doen. ‘‘Ik vond het heerlijk om uit te leggen hoe het gedaan kon worden en zo ontstonden er fijne contacten.’’ ‘‘Recent zijn we in de Wilhelminahof gestart met acht personen en komen we op maandagmorgen van 10 uur tot half 12 bij elkaar om na de koffie aan de slag te gaan. Dit gaat in ontspannen sfeer met een gezellig praatje en iedereen kan meedoen,’’ vertelt Ton enthousiast.

Screenshot 2022-12-08 19.40.07.png
Nieuwsbrief Januari 2022

Voedselhulp en Integratie van bewoners van andere landen, waaronder vluchtelingen, zijn ook binnen Uddel Samen (US) wezenlijke onderdelen van de vrijwillige hulpverlening aan onze naasten. Deze vorm van sociale dienstverlening wordt vanuit de in het voorjaar opgeheven Vrijwillige Hulpdienst voortgezet in US. In het US-bestuur is Henk Dekker verantwoordelijk voor Sociale Dienstverlening.

Screenshot 2022-02-09 18.44.57.png
Jubileummagazine

In verband met het jubileum van de Koningin Wilhelmina Hof hebben wij een magazine uitgegeven. Inmiddels zijn wij gefuseerd met de Stichting Vrijwillige hulpdienst Uddel naar de nieuwe Stichting Uddel Samen. Vanaf heden gaan wij ook verder onder de noemer Stichting Uddel Samen. 

Knipsel-KWH.JPG
Nieuwsbrief September 2021

“Hoe kom ik in de Wilhelminahof, want ik kan er alleen komen als iemand mij brengt en haalt?” Het antwoord op deze vaak gestelde vraag is: “Er staan verscheidene autobezitters in Uddel klaar om als vrijwilliger bezoekers die naar de ontmoetingsruimte van Uddel Samen in de Wilhelminahof en weer terug willen, te vervoeren.”

Knipsel-KWH-2.JPG
Nieuwsbrief Februari 2021

Twee jaar geleden tekenden Cornelis Bosch van Bethsan Vastgoed B.V. en het bestuur van Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof de overeenkomst voor de nieuwe huisvesting. Daarvóór al waren er gesprekken met Gert Hop. Mannen: bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan om onze nieuwe huisvesting te realiseren!

Knipsel-KWH-1.JPG
Nieuwsbrief September 2020

In september 2020 start het bestuur van Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof met dagbesteding op maandag tot en met vrijdag. Dat betreft hele dagen met uitzondering van vrijdag; dan is het alleen ’s morgens.

Knipsel4.PNG
Nieuwsbrief juni 2020

Op 17 februari – nog voor de coronacrisis – bezochten we slagerij Boeve. Deze ontving ons hartelijk met koffie of thee en cake. Vervolgens legde slager Frank uit hoe het lichaam van een varken in elkaar zit. Hij sneed het in delen en liet zien waar varkenshaas, hamlap en ander vlees vandaan komt.

Knipsel3.PNG
Nieuwsbrief Januari 2020

Nederland heeft te maken met een stijgend aantal ouderen. Waar in 2017 3,16 miljoen inwoners 65 jaar en ouder waren is de prognose dat in 2041 er 4,7 miljoen inwoners deze leeftijdsgrens hebben gepasseerd.

Knipsel 2.PNG
Nieuwsbrief juli 2019

“Hè hè,” klinkt het uit de monden van de dames Marie van den Brink en Stien Oussoren als ze gaan zitten. Ze komen net terug van Meer Bewegen voor Ouderen. ,,Ja, Gert heeft ons weer hard laten werken vandaag,” lachen ze, “We zijn weer helemaal los en soepel en het was weer erg gezellig.” En zo te horen kwamen de lachspieren ook aan de beurt. En daar gaat het ook om in de Wilhelminahof: ontmoeting met anderen, gezelligheid en activiteit.

Knipsel.PNG
302