Groep Jeugd

Algemeen

In Uddel bestaat er al jarenlang een Werkgroep Jongeren. Deze werkgroep is in 2009 ontstaan vanuit de wens en de noodzaak om met elkaar iets te doen voor de jeugd in Uddel en omgeving en werd aangestuurd vanuit de Gemeente Apeldoorn. Sinds 2021 is de werkgroep ondergebracht bij Stichting Uddel Samen en doet zij haar werk onder de naam “Groep Jeugd”.

In de Groep Jeugd nemen de volgende verenigingen en organisaties deel die betrokken zijn bij jeugd, of die werken met jeugdigen: de drie kerken in Uddel, de scholen in Uddel, CJG (consultatiebureau), jeugdBOA’s, de buurtregisseur, GGD, Stimenz, Uddels Belang, SV Prins Bernhard en gemeente Apeldoorn.

 

Doel

De Groep Jeugd heeft als doel jeugdproblematiek te helpen voorkomen of tot een minimum te beperken. Daarvoor doen we het volgende:

 • We denken na over preventieve maatregelen om problematiek te voorkomen;
 • We bespreken de signalen die er zijn van problematiek;
 • We onderzoeken wat mogelijk is om de ervaren overlast tot een minimum terug te brengen.
 • Als er passende oplossingen zijn gevonden, proberen we ervoor te zorgen, dat deze oplossingen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. 

 

We doen dit alles bij grote voorkeur samen met de betrokken jeugd en hun ouders.

 

Toekomst

Wat gaan we de komende periode doen:

 • als we weten dat er bij ouders opvoedingsvraagstukken liggen, kunnen de scholen en kerken helpen bij het opstellen van een hulpvraag en de ouders de weg wijzen voor passende hulp;
 • we onderzoeken in overleg met de gemeente Apeldoorn en Uddels Belang de mogelijkheden voor meer speelgelegenheid voor de jeugd;
 • we onderzoeken de mogelijkheden om ouders in te zetten bij activiteiten voor de jeugd;
 • we onderzoeken op welke wijze de jeugd zelf meer betrokken kan worden bij het verminderen van de gesignaleerde problemen en de ervaren overlast;
 • we geven gerichte aandacht aan overlast veroorzakende jongeren en hun ouders;
 • we spreken met gemeente Apeldoorn over de inzet van een jongerenwerker;
 • we breiden de contacten in Uddel uit met instanties / verenigingen / personen die betrokken zijn bij de jeugd(problematiek).

 

Draag je de jeugd (en hun ouders) een warm hart toe, help ons dan om ons samen in te zetten voor de jeugd (en hun ouders).

 

Informatie via Albert Bronkhorst via 06 – 10 83 55 95 of via jeugd@uddelsamen.nl

356