Informatiepunt

Een vrijwilligster van Stimenz geeft op donderdagmorgen in de Wilhelminahof informatie over wonen, zorg en welzijn

Waar nodig kan zij doorverwijzen naar de juiste instanties.

Daarnaast helpt ze je bij allerlei vragen rondom digitalisering (computer, Digid, mail).

 

De vrijwilligster is iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur in de Wilhelminahof beschikbaar voor uw vragen.

328