Bezoekvrijwilligers

Ouderen die zelf hebben aangegeven dat zij graag een bezoekvrijwilliger willen, krijgen een vaste vrijwilliger die hen regelmatig bezoekt. Door ouderdom, beperkte mobiliteit of een klein sociaal netwerk dreigt het gevaar van sociaal isolement en eenzaamheid. Een bezoekvrijwilliger kan veel betekenen en soms mensen stimuleren om naar de ontmoetingsplek te gaan en deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Contact met andere dorpsgenoten vergroot hun eigen netwerk en heeft meestal ook een positieve invloed op hun welbevinden.

 

Maatjeszorg is bezoekwerk op maat. Een aantal hulpvragen om een bezoekvrijwilliger is soms complexer dan alleen maar een bezoekje brengen. Vanwege de specifieke vraag moet dan een vrijwilliger gezocht worden waarbij oog is voor de problematiek zodat er een goede match is tussen hulpvrager en vrijwilliger.

 

Informatie via André Bronkhorst via 06 – 15 62 54 43 of via bezoekvrijwilligers@uddelsamen.nl

Hart voor Ouderen

Hart voor Ouderen is bedoeld om ouderen een helpende hand te bieden wanneer hun levensomstandigheden daar aanleiding toe geven.

De bedoeling is dat de ouderen in beeld blijven en indien gewenst gebruik maken van de voorzieningen die er specifiek voor hen zijn. 

De vrijwilligers brengen graag een bezoek aan alle inwoners van Uddel van 70 jaar en ouder.

 

Informatie via Dieneke Bronkhorst via 06 – 30 71 04 67 of via hvo@uddelsamen.nl

353