Stichting Vrienden van Uddel Samen

Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Op grond hiervan geniet de stichting belastingvoordelen. Zo zijn donaties aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en hoeft geen erf- of schenkbelasting betaald te worden over legaten, erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt. Ook kan de stichting belastingvrij schenken aan andere ANBI’s die vergelijkbare doelen nastreven. 

Als ANBI is de stichting verplicht de hieronder staande informatie op een webpagina openbaar te maken.

Statutaire doelstelling

Stichting Vrienden van Uddel Samen heeft ten doel:

1. het financieel steunen en eventueel organiseren van activiteiten en cursussen ten behoeve van (in het bijzonder) ouderen.

2. het werven en beheren van fondsen die daarvoor nodig zijn

pexels-andrea-piacquadio-3779770.jpg

Naam van de Stichting: 
Stichting Vrienden van het Uddel Samen 

RSIN/Fiscaal nummer: 
8049.39.548

Postadres van de Stichting: 
p/a de heer H. Boeve, Aardhuisweg 86, 3888 MG Uddel 
 

pexels-tirachard-kumtanom-733856.jpg
262