Geef uw gift!
 
INF% behaald

Giften, schenkingen en legaten voor Uddel Samen

Giften voor Stichting Uddel Samen kunt u overmaken naar bankrekening NL75 RABO 0303 3322 55 van de Stichting Vrienden van Uddel Samen of via onderstaande button waarbij u het bedrag kunt overmaken via Ideal.

Deze stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft als RSIN: 8049.39.548

 

Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

·U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.

·U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.

·U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet

·Uw gift gaat naar een ANBI. De Stichting Vrienden is een ANBI.

·U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de Stichting Vrienden sluit.

·U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Wilt u zelf een overeenkomst sluiten zonder notaris? Gebruik de overeenkomsten die u kunt downloaden van de website van de Belastingdienst.

 

Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. U mag uw gewone gift aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

·Uw gift gaat naar een ANBI. De Stichting Vrienden is een ANBI.

·Uw gift is vrijwillig.

·U krijgt niets in ruil voor uw gift.

·U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.

Voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. 

Een voorbeeld

Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. Als u € 450 aan gewone giften geeft, berekent u uw aftrek zo:

U geeft in totaal

€ 450

 

Daarvan trekt u het drempelbedrag af

€ 270

-

Dus u mag in totaal aftrekken

€ 180

 

 

U ziet dat het voor u fiscale voordelen heeft om een Periodieke gift te geven aan de Stichting Vrienden!

 

SCHENKINGEN EN LEGATEN, TESTAMENT

Voor meer informatie over het doen schenkingen of het geven van legaten of wanneer u de Stichting Vrienden wilt opnemen in uw testament, kunt u viacontact opnemen met de voorzitter van de Stichting Vrienden via svvoorzitter@uddelsamen.nl of 06 – 12 51 36 38

Uw gift helpt ons!

285